A Sárvári Tankerületi Központ az EFOP 3.3.5.-17 KORSZERŰ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁT SEGÍTŐ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM KÍSÉRLETI MEGVALÓSÍTÁSA c. nyertes pályázatába bevont 7 intézmény egyikeként iskolánk 2018 és 2019 júniusában tematikus élményheteket valósíthatott meg.

2 év alatt összesen 140 tanuló bevonásával 5 napközis élményhetet és 1 bentlakásos programot bonyolítottunk le az Oktatási Hivatal által kidolgozott programsablonok alapján.

A pályázathoz kapcsolódóan szakmai anyagok és eszközök beszerzésére is sor került (IKT eszközök)