Huszár Judit

intézményvezető, biológia-földrajz szakos tanár

Hajas Lászlóné

munkaközösség-vezető, tanító

Veiczer-Simon Bettina

technika szakos pedagógus, napközis nevelő

Pócza Krisztina Anna

tanító

Németh-Mándli Adrienn

történelem-földrajz szakos tanár

Juranitsné Németh Beatrix

tanító

Horváth Edina

gyógypedagógus

Kissné Molnár Krisztina

magyar-könyvtár szakos pedagógus, tankönyvfelelős

Gyürü Diána

biológia szakos pedagógus

Palányi Rita

óraadó, angol szakos pedagógus

Pupp Gábor

óraadó, kémia-technika szakos pedagógus

Gömböcz Endre

igazgató-helyettes, matematika-testnevelés szakos tanár

Sági Eszter

tanító

Kopácsi Nikoletta

napközis nevelő

Szőkéné Németh Ibolya

óraadó, matematika szakos tanár

Hete Lilla

testnevelés-biológia szakos tanár

Molnár Vilmosné

óraadó, informatika szakos tanár

Németh-Király Ágnes

német nyelv szakos pedagógus, DÖK-ot segítő pedagógus

Körmendi Tímea

ének-zene szakos pedagógus

Markó Nikoletta

gyógypedagógiai asszisztens

Kránitzné Schmidt Adél

óraadó, rajz szakos pedagógus