Huszár Judit

intézményvezető, biológia-földrajz szakos tanár

Hajas Lászlóné

munkaközösség-vezető, tanító

Veiczer-Simon Bettina

napközis nevelő, technika szakos tanár

Pócza Krisztina Anna

tanító

Németh-Mándli Adrienn

történelem-földrajz szakos tanár

Juranitsné Németh Beatrix

tanító

Horváth Edina

gyógypedagógus, gyermekvédelmi felelős

Kissné Molnár Krisztina

magyar-könyvtár szakos pedagógus, tankönyvfelelős, munkaközösség-vezető

Gyürü Diána

biológia szakos pedagógus, napközis nevelő, GYED

Palányi Rita

óraadó, angol szakos pedagógus

Pupp Gábor

óraadó, kémia-technika szakos pedagógus

Gömböcz Endre

igazgató-helyettes, matematika-testnevelés szakos tanár

Sági Eszter

tanító

Kopácsi Nikoletta

történelem-orosz szakos bölcsész, napközis nevelő

Szőkéné Németh Ibolya

matematika szakos tanár, óraadó

Molnár Nóra

technika szakos tanár, sportedző

Molnár Vilmosné

óraadó, informatika szakos tanár

Németh-Király Ágnes

német nyelv szakos pedagógus, DÖK-ot segítő pedagógus

Körmendi Tímea

ének-zene szakos pedagógus

Markó Nikoletta

gyógypedagógiai asszisztens

Kránitzné Schmidt Adél

óraadó, rajz szakos pedagógus

Pipics-Lysewycz Adrienn

biológia-történelem szakos pedagógus, napközis nevelő