Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2020/21-es tanévben 50 millió Forintot biztosított az újraélesztés iskolai keretek között történő oktatására. Gyakran tapasztaljuk saját magunkon, hogy a segítségnyújtás elmaradásának leggyakoribb oka a félelem, néhány esetben az érdektelenség, felelősség elhárítása, elutasítása. Alapvető célkitűzése volt a tanfolyamnak, hogy olyan ismeretanyagot nyújtson át, amely felhívja a figyelmet az elsősegélynyújtás fontosságára, készségszintre fejlesszen meghatározott tevékenységeket és elérje azt a célt, hogy felkészítés követően a résztvevőkben kialakuljon olyan szemlélet, amellyel félelem nélkül képesek laikus szintű életmentő eljárásokat alkalmazni. A laikus életmentés, az újraélesztés tanulható, és egy felsős diák már kellő erővel, bátorsággal és fegyelmezettséggel rendelkezik ahhoz, hogy adott esetben segítsen bajba jutott embertársán. Az idei tanévben május 25-én és 28-án, valamennyi 7. osztályos tanuló képzésen vett részt. A rövid elméleti oktatás után párokban gyakorolták az újraélesztéshez kapcsolódó gyakorlati tudnivalókat. A képzés során fontos szerepet kapott a mentőhívás folyamata, az életjelenségek vizsgálata, hirtelen szívmegállás esetén a mellkaskompressziók begyakorlása, valamint a defibrillátor használata. Tanórák folyamán felhívtam figyelmüket a magabiztosság, határozottság fontosságára. A gyakorlati oktatáshoz szükséges AMBU babát, valamint a gyakorló defibrillátort az Országos Mentőszolgálat biztosította iskolánk számára.

Horváth Edina
gyógypedagógus