Bemutatkozás

Kedves Szülők, kedves Nagycsoportos Óvodások!

Hajas Lászlónénak hívnak, a gyerekek Éva néninek szólítanak. A következő tanévben én leszek az 1. osztályosok tanító nénije.

Rábapatyon sokan ismernek, hiszen több, mint 30 éve élek a faluban férjemmel és két felnőtt fiammal.

Néhány szóban szeretném bemutatni tanítói pályámat.

1990-ben végeztem a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola tanító szakán. Ezt követően a celldömölki Gáyer Gyula Általános Iskolában helyezkedtem el. 1998 óta a Rábapatyi Arany János Általános Iskolában tanítok az alsó tagozaton tanítóként.

Szakmai fejlődésemet a továbbképzéseken való részvétellel, a szakirodalom tanulmányozásával igyekszem biztosítani. Számos tanfolyamon vettem részt az évek alatt, és a Nyugat-magyarországi Egyetem Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakán szereztem oklevelet, mint szakvizsgázott pedagógus.

Iskolánkban több feladat ellátásában is aktívan részt veszek. A kezdetektől iskolai koordinátora vagyok az országos kompetenciamérésnek. A pedagógiai és alsós munkaközösségnek vagyok a vezetője.

A legfontosabb feladatnak a kisiskolás korosztály tanítását tartom. Az itt töltött 24 év alatt 9 osztály osztálytanítója voltam 3 vagy 2 éven keresztül. Úgy érzem, hogy olyan alapokat adtam tanítványaimnak, amelyre tudtak építeni további iskolai munkájuk, majd később felnőtt életük során.

Alsó tagozatban rendkívül fontosnak tartom az oktatás és a nevelés egységét. Itt történik a kisgyermek iskolai szocializációja, az ekkor szerzett tapasztalatok, a kialakult szokások végig kísérik iskolai életét. Hiszem, hogy a jó osztályközösség ebben a korban alakul ki. A tanuláson, ismeretszerzésen kívül fontosnak tartom a közös élményeket, a vidám, nyugodt légkört. Az együtt töltött időben igyekszem minden rám bízott gyermeknek a megfelelő figyelmet, gondoskodást megadni. Az időnk jelentős részét együtt töltjük, ezért igyekszem olyan légkört teremteni az osztályteremben, ami biztonságot jelent az alsós korosztálynak

A következő osztályom kis diákjait nagy szeretettel, érdeklődéssel várom, hogy elindíthassam őket iskolai életük izgalmas és tartalmas útjára.