Papp Csaba, sárvári rendőr törzszászlós tartott előadást iskolánk 7. és 8. osztályos tanulóinak. Előadásában az internet veszélyeiről és a droghasználatról kaptak tájékoztatást.